Афоризмы
25
06.2013

Milli Teatrın təşəkkülündə Naxçıvan Teatrının rolu

Day.Az представляет новость на азербайджанском языке. Naxçıvanda digər bölgələrlə müqayisədə XIX əsrdə təhsil və maarifçilik nisbətən inkişaf etmişdir. Naxçıvanda, Ordubadda, Şərurda, Culfada, hətta Nehrəm, Şahtaxtı və bu kimi digər iri kəndlərdə birsinifli, ikisinifli zemski və ikisinifli normal məktəblər vardı.

670
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars