Tahir Salahov: zəngin mədəniyyətimizin fəal təbliğatçısı

print

Day.Azпредставляет статью на азербайджанском языке. Azərbaycan diasporunun formalaşması və inkişaf etdirilməsində zaman-zaman müxtəlif xarici ölkələrdə yaşamış tanınmış şəxsiyyətlər, mədəniyyət nümayəndələrinin də müstəsna rolu olub. Həmin şəxsiyyətlər fəaliyyət göstərdikləri sahələr üzrə Azərbaycanın təbliği prosesində yaxından iştirak ediblər.